آموزش يكي از مؤثرترين عوامل در تغيير رفتار و روز آمد كردن مهارت، توسعه تخصص و یکی از بزرگترین سرمايه‌های انسانی است. در بسياری از كشورهای پيشرفته ميزان مهارت و دانش به روز شهروندان آن، نقطه قوت آنها محسوب مي‍شود. از اين رو هزينه‌ کردن در حوزه آموزش همواره به عنوان يك سرمايه گذاری مفيد و مؤثر تلقی مي‍گردد.

علاوه بر آموزش‍های عالی مقطع‌‍دار كه از طريق دانشگاه‍ها و مراكز رسمی دولتی و يا غيردولتی ارائه مي‍گردد، آموزش‍های كوتاه مدت بدو خدمت و يا حين خدمت كه منجر به كسب دانش، مهارت و افزايش كارايی در افراد مي‍شود، نقش بسزايی در توسعه كمی و كيفی توليد و موفقيت سازمانی و تشكيلاتی خواهد داشت. لذا شناسايی جوامع هدف، تعريف دوره‌های آموزشی كاربردی و اشتغال‌محور، تدوين برنامه‌ها و دوره ‌های آموزشی مطلوب، استفاده از اساتيد متخصص و مجرب مي‍تواند از نقطه نظر كارايی و اشتغال‍زايی، دوره‌های آموزشی كوتاه‌‍مدت را از بسياری دوره‌‍ های بلندمدت سودمندتر نمايد.

شایان ذکر است مؤسسه نیک آفرین ایرانیان فقط در اصفهان فعالیت دارد و در شهرستان های دیگر فاقد نمایندگی است. در ضمن کارگاه های آموزشی این موسسه با ارائه گواهی از دانشگاه آزاد اسلامی است.

nicafarin.com.skincare@

تلفن های تماس با موسسه نیک آفرین ایرانیان

03132670167

09133177719

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba